Водеща изследователска дейност за увеличаване на стойността за клиентите ни.

Постоянно инвестираме в развойна дейност, просто защото така увеличаваме стойността за Вас като наши клиенти. Ние определяме стандартите в индустрията ни, като предоставяме филтърни продукти с много висока ефективност за дълъг период от време, с минимални изисквания за поддържка и нисък пад на налягането. Така намаляваме общите оперативни разходи и Ви помагаме да щадите природата.

Технологичният ни център в Троса, Швеция е истинско произведение на изкуството. Тук е основния иновационен център на мрежата ни от изследователски звена, разположени в Германия, Франция, Съединените Щати, Малайзия и Китай. Те съвместно изследват и разработват широк набор от продукти: от въздушни филтри и решения за чисти помещения, до продукти за газови турбини и контрол замърсяването на въздуха.

Научете повече за технологията на филтрите:

Принципи на филтрацията
Изпитвания на филтрите
Спецификации и регламенти
Управление на отпадъците
Икономия на енергия
Camfil Software
Качество на въздуха в затворени помещения (IAQ)
Класификация на озоновите филтри
Изследователска и развойна дейност – Тех. център

За контакт

Да се свържете с нас е лесно

Информация за контакт
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter

Sign up