Най-добрите в класа си решения за чист въздух с помощта на широка гама филтърни продукти.

Широката ни гама от филтърни продукти Ви предоставя най-добрите в класа си устойчиви решения за чист въздух, които защитават хората, процесите и околната среда. От филтрите, които осигуряват високо качество на въздуха в обществени сгради, през най-добрите HEPA решения за чисти помещения; индустриалните прахоуловители за контрол на праха в производствените предприятия; карбоновите и химическите филтри в производството на микроелектроника, до филтрите за входящия въздух на газовите турбини на енергийните предприятия и морските платформи.

Научете повече за продуктовата линия Camfil:

За контакт

Да се свържете с нас е лесно

Информация за контакт
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter

Sign up